تلاش برای ایجاد محتوایی دارند که بواسطه آن بتوانند توجه مخاطبین را در آن پلتفرم‎ها جلب و خوانندگان را تشویق به اشتراک‎گذاری آن در بین شبکه‎های اجتماعی کنند. تبلیغ دهان به دهان الکترونیکی (eWoM) منجر شده اشاره به هرگونه اظهارنظری دارد که مصرف‎کنندگان از طریق اینترنت (به عنوان مثال وب سایت‎ها، شبکه‎های اجتماعی، پیام‎های فوری، فید‎های خبری) در رابطه با یک رخداد، کالا، خدمات، برند یا شرکت به اشتراک می‎گذارند. زمانی که پیام اشاره‎ شده از کاربری به کاربر دیگر پخش و برفرض پیچیده شود، چون از یک منبع شخص ثالت و موثق می‎آید، نتیجه آن شکل‎گیری نوعی بازاریابی در رسانه به دست آورده شده در عوض رسانه پول

Comments

42 is 42 is Your Source for Social News and Networking open source social networking

© 42 cool Your Source for Social News and Networking open source social networking