iettel – Tốc độ và giá gói cước của cáp quang Viettel đang tốt nhất hiện nay “với chi phí trên 1 đường internet cáp đồng (ADSL) bình thường là quý khách hàng đã có thể sở hữu 1 đường internet cáp quang với tốc độ cao và ổn.

Comments

42 is 42 is Your Source for Social News and Networking open source social networking

© 42 cool Your Source for Social News and Networking open source social networking